Kontrolmatik doo

od 1993

vivo rasveta
razvodni orman1 1
dis rasveta
rasveta
vivo-park

Preduzeće Kontrolmatik doo postoji od 1993 godine i bavi se montažom, projektovanjem i proizvodnjom rasvete i niskonaponskih razvodnih ormana,  najvažnije reference u višegodišnjem poslovanju su sledeće:

– izrada TS 20/0,4 kV 630 kVa Mikrotri
– izrada distributivnih ormana po propisima EDB-a i to A2 do 24 i ormana Mernih grupa
– izrada razvodnih ormana i slobodnostojecih polja za Rafineriju Pančevo.
– izrada i puštanje u rad konden. postrojenja u TS 10/0,4 kV Zavoda za izradu novčanica
– izrada razvodnih ormana za TE Kostolac A i B i TENT Obrenovac
– izrada svetlecih figura i ormana javne rasvete za grad Beograd za 2000 godinu.
– izrada ormana i 0,4 kV polja za rasvetu i klimatizaciju za Super Vero – Beograd
– izvođenje elektroinstalaterskih radova u ul.Kralja Petra br.44
– isporuka 0.4 kV polja ( 630A) za Poslovni objekat GNK SIBUR Moskva
– radovi na rekonstrukciji Pedagoskog muzeja-Depo u Beogradu
– radovi na rekonstrukciji rasvete Stari Dvor – Beograd
– izrada postrojenja 0,4 kV (3.200 A) za Cementaru Kosjeric – Titan
– izrada ormana za toplotne podstanice Obrenovac
– izrada ormana 0,4 kV za Bunare – Pozezeno
– projekat rekonstrukije TS 10/0,4 kV Galenika
– radovi na sanaciji Stambol Kapije u Beogradu
– rekonstrukcija TS 10/0,4 kV 1000 kVA Fitofarmacija – Galenika
– kotlarnica Nova Crnja – Uljara Banat
– projekat rekonstrukcije elektro-energetskog napajanja Poslovne zgrade Galenika
– projekat izrade nadzemne mreže spoljne rasvete i rekonstrukcije TS10/0,4 kV Bolnice Padinska Skela
– isporuka razvodnih ormana 0,4 kV za Kanadsku Ambasadu u Beogradu
– radovi na montaži i demontaži dekorativne rasvete za novogodišnje osvetljavanje grada Beograda
– rekonstrukcija zaraznog odeljenja i kotlarnice Zdravstvenog centra u Somboru
– rekonstrukcija Toplotnih podstanica u Beogradskim elektranama
– izrada razvodnih ormana za Auto Centar Stojanović
– izrada razvodnih ormana za Hladnjaču u Irigu
– izrada razvodnih ormana za projekat 330/132/33kV Erukan i Enugu u Nigeriji

Važniji poslovni partneri preduzeća Kontrolmatik  su Termoelektro-Enel, Elektrosrbija, Ornament, Galenika ad, Vojnotehnicki Institut, Energoprojekt oprema ad , Enegoming , Energoprojekt Visokogradnja, EDB Javna rasveta , Gradska Uprava – grada Beograda,
Institut “ Laza Lazarević” , Elektrodistribucija Beograd, Arhi pro Beograd i mnogi drugi.

D I R E K T O R
Jevrem O. Niković dipl.el.ing.

razvodni orman3
dis noc rasveta
rasveta21
Početna

Kontakt

kontrolmatikdoo@gmail.com
011/2606383
060/0405700
Aleksandra Dubčeka 28